Sunday, May 13, 2007

בדיחות

בחור אחד הגיע לראיון עבודה בכלבו גדול ומפורסם. המראיין ששוחח אתו התלהב ממנו מאוד, אולם דבר אחד הפריע לו מלקבל את הבחור לעבודה: כל הזמן הוא היה ממצמץ בעין אחת. "תראה בחור", הוא הסביר, "כאן זה כלבו מכובד ולא נוכל לקבל איש מכירות שיקרוץ כל הזמן." "אה, זה שום דבר", אמר הבחור, "אני לוקח כדור אספירין וזה עובר. "באמת?" שאל המראיין, "אפשר לראות?" הכניס הבחור את ידו לכיסו כדי להוציא את האספירין. תוך כדי חיפוש הוא הוציא חפיסות קונדומים בצבעים שונים. "תראה בחור", אמר לו המראיין, "אנחנו כלבו מכובד ולא נוכל להעסיק עובדים שכל הזמן מסתובבים עם חפיסות קונדומים ומחפשים בחורות."- מחפשים בחורות? מה פתאום?? אני בחור הגון שנשוי באושר! אני לא מחפש שום בחורות!- באמת? אז מה זה כל הקונדומים הצבעוניים הללו?-אה... זה... אני אסביר לך: ניסית פעם להיכנס לבית מרקחת ולבקש מהרוקח חבילת אספירין תוך כדי קריצה?

No comments: